100% Darmowej Energii i Ciepła
100% Wolności Energetycznej
Magazynowanie Ciepła na 5 miesięcy
Magazynowanie Energii na kilka dni
BRAK Procesów Spalania i Emisji

Zapraszamy inwestorów do współpracy w nowej dziedzinie OZE która aktualnie stanowi "białą plamę na mapie"


Poszukujemy strategicznych inwestorów dla Systemu 0kW.House - Budownictwa ZERO-Energetycznego
  • Całoroczne Magazynowanie Energii Cieplnej (Ciepła/Chłodu)
  • Magazynowanie Energii Elektrycznej (kilkudniowe)
  • Pozyskiwanie Energii Odnawialnej/Zielonej 100% (Energy Harvesting)
  • Produkcja Urządzeń do magazynowania ciepła/chłodu
  • Produkcja Radiatorów Ciepła/Chłodu
  • Produkcja Kolektorów do odbierania i odzysku Ciepła/Chłodu (Energy-Harvester'ów)
  • Produkcja Automatyki wspierającej OZE i zwiększającej osiągi/możliwości systemu (AI, praca autonomiczna, zabezpieczenie)
  • Transmisja Energii Cieplnej