100% Darmowej Energii i Ciepła
100% Wolności Energetycznej
Magazynowanie Ciepła na 5 miesięcy
Magazynowanie Energii na kilka dni
BRAK Procesów Spalania i Emisji

Współpraca w zakresie systemu 0kW.House - Budownictwa Zero-Energetycznego
(Samowystarczalność Energetyczna: Prąd | Ciepło | Chłód | Klimatyzacja)


Poszukujemy partnerów biznesowych do różnych form współpracy dla Systemu 0kW.House - Budownictwa ZERO-Energetycznego
Wariant współpracy zależy od rozwiązania, rodzaju usługi.

Usługi Lokalne

 • Budowa magazynów ciepła (wodne)
 • Instalacja hydrauliczne magazynów ciepła (wodne)
 • Budowa magazynów ciepła (gruntowe)
 • Instalacja Kolektorów Cieplnych/Chłodu
 • Wykonanie Energy-Transmiter'ów (Radiatorów Energii Cieplnej/Chłodu)
 • Usługi budowlane stanu surowego (wykonanie fundamentów, płyty fundamentowe, stropy, lane ściany/stropy w szalunkach)
 • Instalacja Energy-Harvester'ów (Kolektorów Energii Cieplnej/Chłodu)
 • Instalacja magazynów ciepła (wodne)
 • prace instalacyjne: wodne, elektryczne, automatyka, sterowanie
 • Badania Geotechniczne pod kątem magazynowania ciepła oraz konstrukcji budynku (nośność gruntu, typ gruntu, głębokość wody gruntowej i podskórnej, wysokość warstwy wody gruntowej (podskórnej), kierunek/prędkość przepływu wód podskórnych)
 • Instalacja magazynów ciepła/chłodu (gruntowe)
 • Całoroczne Magazyny Energii - współpraca
 • Instalacja Radiatorów Cieplnych/Chłodu
 • prace programistyczne, obliczeniowe
 • Wykonanie Energy-Harvester'ów (Kolektorów Energii Cieplnej/Chłodu)
 • Roboty Ziemne magazynów ciepła (wykopy, szalunki, odwierty)
 • Instalacja hydrauliczne magazynów ciepła/chłodu (gruntowe)
 • Darmowe Ogrzewanie - Współpraca z Producentem Systemu 0kW.House
 • Instalacja Energy-Transmiter'ów (Radiatorów Energii Cieplnej/Chłodu)
 • montaż aktywnych dachów, ogrodzeń i elewacji odbierających ciepło (Energy-Harvester'ów)
 • Produkcja/Koprodukcja Licencyjna


  Nasze rozwiązania stanowią własność intelektualną i w większości są wykonywane dla indywidualnych warunków i potrzeb lokalnych, technologii, parametrów gruntowych tak aby uzyskać możliwie minimalne zużycie energii elektrycznej i zerowe zużycie zewnętrznej energii cieplnej. Firmy mogą produkować nasze urządzenia pod dedykowany projekt dla klientów na podstawie indywidualnej Licencji.
  Udzielamy rocznych licencji (opłacanych z góry) na produkcję urządzeń (energy-harvester'ów, radiatorów cieplnych, kolektorów cieplnych (dla określonego regionu/kraju).
  Partner na podstawie licencji może produkować i sprzedawać nasze rozwiązania tylko na swoim lokalnym rynku (na który udzielane są licencje).
  System może być dystrybuowany tylko w licencjonowanym kraju/regionie, aby nie kolidował z innymi licencjobiorcami.
  Obliczamy minimalną ilość urządzeń na podstawie liczby mieszkańców w regionie/kraju.
  Licencja może być wyłączna (Exclusive - EX )/ Niewyłączna (Non-Exclusive NoEX) dla regionu/kraju, w zależności od indywidualnej umowy i wielkości zamówień.
  • Licencjonowany rebranding (koprodukcja Ex/NoEx) pod logo/znakami towarowymi partnera
  • Licencjonowana franczyza (koprodukcja Ex/NoEx) pod naszym logo/znakami towarowymi
  • Opracowanie niestandardowego rozwiązania (Joint-Venture - współudział), które będzie produkowane i dystrybuowane przez Partnera (urządzenie/elektronika/kod źródłowy - Ex/NoEx)
  • Licencjonowana produkcja naszych systemów (Ex/NoEx)
  • Kompletny rozwój systemów (use-case, wariant komunikacyjny, aplikacja) R&D na sprzedaż/transfer technologii (urządzenie/elektronika/kod źródłowy - Ex/NoEx)

  Franczyza (koprodukcja)


  Firmy mogą współpracować z nami w oparciu o Licencjonowaną Franczyzę.
  Koprodukcja dotycząca naszych systemów 0kW.House, eCity IoT, eHouse BAS/BMS na rynki zagraniczne pod naszym logiem i znakiem towarowym.
  Partner może produkować i +dystrybuować nasze rozwiązania na swoim lokalnym rynku (na który jest udzielana licencja).
  Licencja może być wyłączna lub niewyłączna dla regionu/kraju, w zależności od indywidualnej umowy i wielkości zamówień.
  Licencja może obejmować produkcję urządzeń, dystrybucję oprogramowania, sprzedaż całych systemów:
  • 0kW.House - Budownictwo Zero-Energetyczne (Zero-Energy) Samowystarczalność Energetyczna
  • eHouse PRO, Hybrid, BMS - Automatyka Budynku, System Zarządzania Budynkiem (BAS/BMS)
  • eCity LoRaWAN - Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT/IoT/IoE)
  • eCity WiFi – Internet rzeczy (IoT/IIoE)
  • eHouse WiFi - Inteligentny dom (SH/BAS)
  • eCity GSM – Internet rzeczy (IoT/IoE)
  • eHouse LAN - Automatyka budynkowa (BAS/BMS)

  Dostosowane "na miarę" systemy (B+R) na sprzedaż, transfer technologii


  Dotyczy to kompletnych projektów i rozwiązań systemów: OZE (Zero-Energy), sprzętu (elektroniki - HW), oprogramowania wbudowanego - firmware (FW), oprogramowania (SW), rozwiązań chmury/platformy, integracji, aplikacji internetowych.
  • eHouse RS-422/RS-485 (Full-Duplex) (z kodem źródłowym FW/SW)
  • eHouse CAN/RF Smart Home (hybrydowa sieć przewodowa/bezprzewodowa — sieć kontrolera + RF SubGHz) (z kodem źródłowym FW/SW)
  • Spersonalizowane aplikacje na bazie systemów eHouse BAS (LAN, WiFi, PRO/Hybrid/BMS) (bez kodu źródłowego)
  • Spersonalizowane aplikacje na bazie systemów eCity IoT/IIoT (LoRaWAN, GSM) (bez kodu źródłowego)


  Interfejsy Komunikacyjne systemów automatyki, opomiarowania, AI, BMS/BAS

  • Ethernet (LAN)
  • WiFi (WLAN)
  • RS-422, RS-485, UART, RS-232
  • Sieć obszaru kontrolera (CAN)
  • RF (SubGHz 868/902/915MHz, 433MHz, 144MHz, 27MHz, itd.)
  • SPI/I2C - lokalne interfejsy
  • GSM (2..4G, CATM1, NBIoT)
  • GPS/GNSS
  • LoRaWAN
  • Podczerwień (IR)
  • BlueTooth


  Usługi prowizji lub opłat za sukces dla firm zewnętrznych, freelancerów


  Posiadamy wiele usług, które można wykonać w naszym imieniu przez podmioty zewnętrzne na lokalnych rynkach.
  Płacimy prowizję lub wynagrodzenie (za wykonanie usługi) po sfinalizowaniu płatności.