100% Darmowej Energii i Ciepła
100% Wolności Energetycznej
Magazynowanie Ciepła na 5 miesięcy
Magazynowanie Energii na kilka dni
BRAK Procesów Spalania i Emisji

Stropy w Budynku 0kW.House Samowystarczalnym Energetycznie


Pełny projekt i dokumentacja jest indywidualny, dla każdego szczególnego przypadku budynku, gruntu i znajduje się w projekcie i specyfikacji 0kW.House (*), do którego należy się bezwzględnie stosować, na każdym etapie prac ziemnych i budowlanych.

Strop nad piwnicą (wewnętrznym magazynem ciepła HSS)


Strop nad Parterem (częścią mieszkalno-użytkową)


Strop nad parterem może być wykonany w dowolnych "lekkich" technologiach np. Terriva.
 • Każdy rodzaj stropu posiada wymagania i ograniczenia konstrukcyjne jak rozpiętość w obu osiach, obciążalność, itd.
 • Wymusza to obostrzenia odnośnie podparcia ścianami nośnymi stopu, więc rzutuje na pomieszczenia parteru.
 • Ściany nośne są prowadzone aż do fundamentu a więc przez kondygnację parteru oraz piwnicy.
 • Stemplowanie stropu parteru należy wykonać gęsto oraz jednocześnie podeprzeć strop parteru w tych samych miejscach
 • Ułożyć strop nad parterem zgodnie z wybraną technologią oraz projektem oraz wykonać szalunki
 • przymocować druty fi. 2-3mm o długości 2m na wszystkich ścianach co 0,5m. Ułatwi nam to później montaż izolacji termicznej, płyt sufitu i wężownic
 • zwiesić druty fi. 2-3mm o długości 2m na wszystkich ścianach co 0,5m. Ułatwi nam to później montaż izolacji termicznej oraz płyty sufitu
 • dokładnie "ręcznie" uszczelnić gęstym cementem wszystkie łączenia stropów, szalunków, połączeń ze ścianami aby nie zalać pomieszczeń pod stropem
 • dozbroić strop i łączenia do wymaganej nośności
 • zewnętrzną część stropu przy szalunkach zabezpieczyć styropianem 2cm aby uzyskać równiejsze połączenie ze ścianą
 • wykonać zbrojenia ścianki kolankowej do montażu połaci dachu
 • wylać strop betonem zgodnie z projektem z gruszki z betoniarni z wibrowaniem i wyrównaniem
 • zatrzeć na mokro strop aby uzyskać idealnie równą powierzchnię
 • odczekać miesiąc do uzyskania pełnej nośności, polewając go kilka razy dziennie
 • wykonać ściankę kolankową ze słupami kolankowymi o wysokości min 24cm aby zmniejszyć mostek termiczny przy łączeniu dachu z bryłą budynku
 • Zastosować wewnętrzne ocieplenie stropu (od strony sufitu min. 30cm)
 • Zastosować zewnętrzną izolację przeciw-wodną na stropie (po wykonaniu dachu i ewentualnych murów bocznych)
 • Zastosować zewnętrzną izolację termiczną na stropie (po wykonaniu zewnętrznej izolacji przeciw-wodnej)
 • Zastosować kolejną zewnętrzną izolację termiczną na stropie (po wykonaniu zewnętrznej izolacji termicznej)
 • Wykonać lekką podłogę na stropie zgodnie w wymaganiami konstrukcyjnymi


Ze względu na toczące się postępowanie PATENTOWE nie możemy ujawniać więcej informacji.