100% Darmowej Energii i Ciepła
100% Wolności Energetycznej
Magazynowanie Ciepła na 5 miesięcy
Magazynowanie Energii na kilka dni
BRAK Procesów Spalania i Emisji

Energia jest wszędzie i jest za darmo - Pozyskiwanie Energii Elektrycznej | Cieplnej | Zimna (Energy Harvesting)


Obecna sytuacja Gospodarcza, Geo-Polityczna, Ekonomiczna Polski i Europy pokazała, że wolność i niezależność od dostaw i cen Energii oraz importowanych surowców naturalnych, kopalnych i paliw jest bezcenna.
Konieczne jest lokalne uniezależnienie się od zewnętrznych źródeł energii (importowanych, jak również rodzimych przesyłanych liniami transmisyjnymi).
W przypadku importu surowców energetycznych i paliw, stajemy się ofiarami szantażu jak w obecnej sytuacji Geo-Politycznej wymuszonej przez Rosję.
Względy humanitarne tj. płacenie Rosji za surowce naturalne Ukrainy zdobyte siłą, jest także niemoralna lub co najmniej dyskusyjna.
Należy brać pod uwagę, że kupując węgiel, gaz, olej napędowy pochodzą one w 90% od Put*n'a więc praktycznie finansujemy mu wojnę i nieszczęście dziesiątek milionów ludzi z Ukrainy.
Już dawno nie są to surowce tanie i podrożały nawet kilkaset procent (około 10 razy) w stosunku do cen z 2020-2021 roku, gdyż nie ma aktualnie alternatywy na nowe źródła.
Popyt na te surowce generuje pokusę dla dyktatorów jak Put*n, aby zawłaszczać sobie surowce naturalne siłą, a brak spójności rządów Europy, ich korupcja i lobbowanie importu węgla, paliw z Rosji nie pozwala na skuteczne zablokowanie importu tych surowców do krajów Unii Europejskiej.
Coraz większe koszty energii elektrycznej z sieci transmisyjnych jak również paliw (gazu, węgla, olei), oraz częste awarie infrastruktury sieciowej pokazują, że konieczne jest lokalne pozyskiwanie jak największej ilości energii, oraz jej magazynowanie na własne lokalne potrzeby, tak aby być możliwie samowystarczalnym energetycznie (z poziomu indywidualnych gospodarstw domowych, rolnych i innych zabudowań).
Popyt generuje podaż i wzrost cen, i nie ma lepszego momentu niż teraz, żeby się uniezależnić od paliw/surowców kopalnych do wytwarzania Energii Elektrycznej, Cieplnej i wszędzie tam, gdzie się da zrezygnować z procesów spalania.
Nie pozwólmy aby kryzys, wojna i nieszczęście dziesiątek milionów ludzi poszły na marne.
Natychmiastowe przejście na energię odnawialną pozwoli docelowo zmniejszyć praktycznie do zera koszty energii, a nie tylko uodpornić się na podwyżki wynikające z wielu czynników jak na przykład:
 • Zwiększenie zyskowności Koncernów Państwowych i Energetycznych.
 • Utrzymanie przestarzałej infrastruktury przesyłowej Energii elektrycznej, gazu, itd.
 • Dodatkowe podatki, akcyzy, marże, kary środowiskowe, itd.
 • Łatanie dziury budżetowej które jednocześnie napędza inflację i wzrost cen

Energy Harvesting i Magazynowanie Energii » Darmowa Energia dla każdego » Rewolucja i Anarchia Energetyczna


Energy Harvesting (tłumaczenie dosłowne Żniwa Energii » Pozyskiwanie Energii) jest to dziedzina wiedzy zajmująca się 'wychwytywaniem' darmowej i ogólnie dostępnej Energii.
Różne formy Energii nas otaczają i są dostępne dla zwykłych ludzi za darmo (np. Energia 'Klimatyczna'):
 • Ciepło/Energia Termiczna (np. Energia Słoneczna)
 • Zimno
 • Mechaniczna (np. Potencjalna, Kinetyczna)
 • Świetlna
 • Elektryczna, elektro-magnetyczna, magnetyczna, elektro-statyczna
 • itd.

Niektóre formy Energii są dostępne w danej lokalizacji (np. Energia Słoneczna), a inne nie (np. Energia mechaniczna wody, itd.).
Niektóre formy Energii są bardzo łatwe do odebrania ze środowiska (np. energia cieplna z promieniowania słonecznego poprzez termiczne kolektory słoneczne).
Odbiorowi Energii towarzyszy sprawność/wydajność (np. Kolektor słoneczny pozwala na uzyskanie do około ~1kW Energii Cieplnej z m2 powierzchni, a panel fotowoltaiczny ma ~4 razy mniejszą skuteczność uwzględniając produkcję Energii Elektrycznej.
Ważnym czynnikiem jest także łatwość przesyłu energii i jej magazynowania, straty (magazynowania i transmisji), oraz dodatkowej energii (np. Elektrycznej) potrzebnej do transmisji tej formy energii.
Różne formy energii są łatwe do magazynowania na dłuższy lub krótszy czas, natomiast niektóre formy są nierealne przy obecnym poziomie wiedzy.
Powszechnie znane jest magazynowanie Energii Elektrycznej w Akumulatorach (Bateriach z wielokrotnymi cyklami ładowania-rozładowywania).
Niektóre formy Energii są niemożliwe do zmagazynowania w bieżącej postaci (np. Energia Słoneczna - Świetlna), ale proste do konwersji na inną postać np. Energię Elektryczną (pozyskaną przez Panele Fotowoltaiczne z Akumulowaniem w Bateriach), lub Energię Cieplną (pozyskaną przez Termiczne Kolektory Słoneczne z magazynowaniem w zbiornikach np. z płynem).
Bardzo ważnymi parametrami są: opłacalność, koszty, czas życia, czas zwrotu nakładów finansowych.
Obecnie ważną rolę odnoszą także względy Ekologiczne (zanieczyszczenie/zatrucie/degradacja środowiska, wykorzystanie surowców mineralnych, itd.).

Energia Ciepła i Zimna


Energia Cieplna jest niezbędna do egzystencji człowieka, w przeciwieństwie do Energii Elektrycznej, która posiada znaczenie bardziej 'komfortowe'.
Dodatkowo jest znacznie większe zapotrzebowanie na ciepło niż Energię Elektryczną.
Energia Cieplna lub Termiczna (Ciepło i Zimno) jest najłatwiejsza do odebrania ze środowiska na potrzeby ogrzewania/chłodzenia w budownictwie, rolnictwie, magazynowaniu i na potrzeby egzystencjalne człowieka.
Dodatkowo nie jest potrzebne posiadanie specjalnych urządzeń do jej odbioru i można to robić praktycznie za darmo.

Energia Ciepła i Zimna jest wykorzystywana od pradawnych czasów przez człowieka a także inne żywe organizmy.
Niestety występuje duża nadprodukcja ciepła (lato) i niedobór (zima) tej energii w cyklach wielomiesięcznych. W przypadku nadprodukcji zimna jest odwrotnie: nadprodukcja (zima) i niedobór (lato). Tak więc występuje przesunięcie około pół roku pomiędzy czasem podaży a popytu na dany rodzaj energii (ciepło kontra zimno).
W pozostałe pory roku/miesiące (zwane przejściowymi), wytwarzanie tej energii jest względnie na poziomie zapotrzebowania na potrzeby ogrzewania, chłodzenia, ciepłej wody użytkowej, itd.

Ciepło


Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na ciepło to strefa względnego komfortu cieplnego przeciętnego człowieka w miejscu jego 'stałego' przebywania wynosi na poziomie 20..25C więc taka temperatura jest potrzebna do utrzymania w budynkach.
Oznacza to konieczność stabilizacji i regulacji temperatury w powyższym zakresie temperatur (tj. chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń mieszkalnych oraz stałego przebywania człowieka).
Odnośnie zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową (np. do mycia/kąpieli) to wymagane są dużo wyższe temperatury tj. 30..40C dla komfortu cieplnego przeciętnego człowieka.

Zimno


Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na zimno to opcjonalne jest letnie ograniczenie temperatury (chłodzenie) do zakresu jak powyżej.
Dodatkowo występuje zapotrzebowanie zimna na potrzeby magazynowania/chłodnictwa np. Zamrażanie (minus -20..-5C do wielomiesięcznego utrzymania przydatności produktów spożywczych i medycznych), oraz przechowywania np. Lodówka (0..10C) do utrzymania produktów żywnościowych i innych.

Dotychczasowe Metody Ogrzewania, Chłodzenia


Aktualnie człowiek począwszy od okresu 'jaskiniowców' wykorzystuje energię cieplną nieekonomicznie tj. wytwarza energię cieplną, pobierając inną energię aby grzać w czasie deficytu ciepła (np. Spalanie węgla/drewna/gazu/oleju aby wytworzyć ciepło nie licząc się z kosztami). Analogicznie jest w przypadku chłodzenia (np. Klimatyzowanie pomieszczeń gdy jest gorąco).

Przyszłość Energetyki Cieplnej


Uwzględniając drastyczny wzrost cen surowców energetycznych (węgiel, drzewo, olej, gaz), oraz koszty Energii Elektrycznej, naturalnym następstwem jest magazynowanie ciepła i chłodu w efektywny i opłacalny sposób na potrzeby całorocznego ogrzewania i chłodzenia.
Jednocześnie należy zdawać sobie sprawę, że magazynowanie Energii Cieplnej/Termicznej (Ciepła i Chłodu) na potrzeby całorocznego ogrzewania, chłodzenia, ciepłej wody użytkowej, chłodnictwa, magazynowania, jest bardzo trudne w obecności strat cieplnych, kosztów przesyłu energii. Są to MEGA WATT'y Energii Cieplnej na potrzeby mieszkania/domu jednorodzinnego oraz człowieka w skali roku.
Projekt 0kW.House stwarza możliwość Magazynowania Energii Cieplnej jako podstawa nowoczesnego i ekonomicznego użytkowania budynku, oraz pozwala na samowystarczalność energetyczną (Technologia ZERO-Energy).
Projekt 0kW.House jest dedykowany szczególnie dla budownictwa jednorodzinnego i rolnictwa, umożliwiając tworzenie lokalnych (in-situ) magazynów Ciepła/Zimna na potrzeby całorocznego Ogrzewania/Chłodzenia, oraz zaspokojenia potrzeb na Energię Cieplną:
 • do egzystencji człowieka (ogrzewanie, chłodzenie, ciepła woda użytkowa)
 • hodowli i upraw rolnych w obszarach wiejskich
 • produkcji i przechowywania żywności
Projekt wychodzi z założenia, że konieczne jest pozyskanie takiej ilości darmowej Energii Termicznej (Ciepła i Zimna) przez cały rok, aby wystarczyło na całoroczne zapotrzebowanie, oraz pokrycie strat magazynowania i przesyłu tej Energii.
Dlatego kluczowe jest pozyskanie jak największej ilości tej energii, ograniczenie strat oraz zużycia energii do minimum.

Inne zastosowania tego rozwiązania mogą być następujące:
 • Rozmrażanie i odśnieżanie instalacji Fotowoltaicznych zimą
 • Studzenie instalacji PV, dachów, obiektów
 • Ogrzewane zabytków
 • Odmrażanie i odśnieżanie dróg, chodników, lotnisk, rzek, jezior


Ze względu na toczące się postępowanie PATENTOWE nie możemy ujawniać więcej informacji.