100% Darmowej Energii i Ciepła
100% Wolności Energetycznej
Magazynowanie Ciepła na 5 miesięcy
Magazynowanie Energii na kilka dni
BRAK Procesów Spalania i Emisji

0kW.House » Aktywne wykorzystanie działki dla budynku ZERO kilo Watt'ów


Ze względu że zamierzamy magazynować energię cieplną (ciepło/zimno) na cały rok w obecności bardzo dużych strat, konieczne jest dostarczenie ogromnej ilości energii do magazynu z bardzo dużym zapasem.
Dodatkowo Zielona i Odnawialna Energia (OZE) ma charakter bardzo nieregularny i zależy od pogody co powoduje konieczność dodatkowego zapasu.
Magazynowanie energii elektrycznej ma sens tylko na kilka dni biorąc pod uwagę koszty magazynów energii Elektrycznej (ESS - power banki).
Rozplanowanie Posesji/Działki jest kluczowym elementem systemu 0kW.House (budownictwa ZERO-Energetycznego).
Dotyczy to w szczególności rozmieszczenia jak najwięcej o jak największej sprawności Energy-Harvester'ów (urządzeń odbierających energię z zewnątrz {np. słoneczną} np. Panele Fotowoltaiczne {PV}, Kolektory Słoneczne {TP}, Kolektory Cieplne, itd.)
Jak wspomniano wcześniej z 1m2 można odebrać do ~1kW energii cieplnej lub do ~250W energii elektrycznej.
Zapotrzebowanie na ciepło jest wielokrotnie większe niż na prąd. Ciepło jest także znacznie łatwiejsze i tańsze do magazynowania na dłuższy okres czasu pomimo znacznie większych strat.
Rozplanowanie Posesji/Działki do odbioru Energii Cieplnej i Elektrycznej:
  • Płoty, Ogrodzenia
  • Elewacje (Ściany), Dachy budynków, wiat i innych zabudowań
  • Drogi dojazdowe oraz chodniki
  • Oczka wodne, jeziora, stawy, rzeki
  • Niewykorzystane miejsce (może być tymczasowo użyte do odbioru ciepła np. latem)Ze względu na toczące się postępowanie PATENTOWE nie możemy ujawniać więcej informacji.