100% Darmowej Energii i Ciepła
100% Wolności Energetycznej
Magazynowanie Ciepła na 5 miesięcy
Magazynowanie Energii na kilka dni
BRAK Procesów Spalania i Emisji

Wewnętrzny Magazyn Energii Cieplnej (HSS) dla Budynku w Systemie 0kW.House


Pełny projekt i dokumentacja jest indywidualny, dla każdego szczególnego przypadku budynku, gruntu i znajduje się w projekcie i specyfikacji 0kW.House (*), do którego należy się bezwzględnie stosować, na każdym etapie prac ziemnych i budowlanych.
Cały Wewnętrzny Magazyn Ciepła (w podpiwniczeniu budynku) musi być obsypany do samej góry ziemią i minimalnie 5 metrów na bok od budynku dla pełnej wysokości.
W zależności od wysokości wód gruntowych mamy trzy opcje (*):
 • wykonać cały magazyn poniżej bieżącej wysokości gruntu (wody gruntowe niskie - głęboko)
 • wykonać cały magazyn więcej niż metr głębiej od obecnego poziomu gruntu, oraz obsypać budynek ziemią tworząc skarpy (wody gruntowe dość niskie >2m)
 • wykonać cały magazyn min. 1 metr ponad wysokością wód gruntowych jednak wymieniając część gruntu piachem zagęszczającym się, zagęszczając co 10cm (gdy wody gruntowe są wysokie <2m)

Fundament Budynku (*)

 • zrobić równy wykop koparką na głębokość planowanego posadowienia fundamentu plus 60cm
 • sprawdzić nośność gruntu oraz wysokość wód gruntowych (najlepiej metodą ERT lub podobną)
 • Zagęścić grunt w wykopie walcem wibracyjnym
 • Podnieść wysokość wykopu o 40cm zagęszczającym się piachem, oraz zagęszczać go co 10cm walcem wibracyjnym
 • Rozłożyć wężownicę z rury PEX w obrębie planowanej płyty fundamentowej
 • Podnieść wysokość wykopu o 10cm zagęszczającym się piachem, oraz zagęszczać go walcem wibracyjnym
 • Sprawdzić pod ciśnieniem szczelność wężownicy z rury PEX
 • Rozłożyć izolację przeciw-wodną
 • wylać 10cm "chudego" betonu na obszar planowanego fundamentu + 1m w każdą stronę
 • Wylać zazbrojoną płytę fundamentową betonem (w profesjonalnych szalunkach z wibrowaniem) zgodnie z indywidualną dokumentacją/specyfikacją 0kW.House
 • Zanim beton zwiąże wbić metrowe pręty zbrojeniowe w miejsce planowanych ścian zewnętrznych do wzmocnienia połączenia
 • Po 1 lub 2 dniach nawiercić otwory w miejscach ścian wewnętrznych i wbić 1m pręty zbrojeniowe
 • Po 1 lub 2 dniach "zatrzeć" beton na równo aby uzyskać idealnie równą warstwę
 • Odczekać miesiąc na uzyskanie maksymalnej wytrzymałości (kilka razy dziennie polewając beton wodą)
 • W czasie oczekiwania można wykonać suche odwierty pod studnie Gruntowych magazynów ciepła 1.5m od fundamentu, oraz zamontować rury PCV zabezpieczające otwór przed obsypaniem się. Jeśli dysponujemy płotami|wiatami|garażami solarnymi możemy uruchomić prowizorycznie gruntowy wymiennik ciepła co da nam dodatkowe kilka miesięcy grzania.

Po uzyskaniu pełnej wytrzymałości płyty fundamentowej można przystąpić do wykonania ścian piwnicy.

Mury piwnicy (magazynu ciepła HSS)


 • mury piwnicy muszą być w całości zazbrojone ( +20 cm na strop) i wylane z betonu wodoszczelnego B35 w profesjonalnych szalunkach tak aby uzyskać możliwie gładkie i równe ściany (aby ułatwić izolację przeciw-wodną i termiczną)
 • mury wewnętrzne piwnicy odzwierciedlają ściany nośne parteru, na których opiera się następnie strop nad parterem. Zastosowana technologia stropu nad parterem posiada indywidualne wymagania techniczne, jak np. maksymalna rozpiętość podpacia w każdej osi, co rzutuje na rozmieszczenie ścian nośnych parteru i piwnicy.
 • w górnej części ścian wewnętrznych magazynu ciepła (nie dotyczy ściany basenowej) należy zostawić przestrzeń 1m*50cm tak aby swobodnie mógł przejść człowiek i mógł dokonać serwisu, rewizji, itd.
 • konieczne jest dokładne wibrowanie na bieżąco podczas wylewania ścian
 • Natychmiast po zdjęciu szalunku należy spróbować "zatrzeć na mokro" lub zeszlifować nierówności, co ułatwi wykonanie izolacji wodnej i termicznej
 • mury muszą być zespolone i wspólnie zazbrojone z grubą płytą fundamentową, oraz wylanym pełnym stropem nad piwnicą (tworząc zamknięty wodoszczelny zbiornik)
 • wokół płyty fundamentowej (na "chudym" betonie) należy wykonać drenaż obsypany żwirem, który musi odprowadzać wodę minimum 10m od budynku
 • konieczna jest pełna przeciw-wodna izolacja z obu stron
 • konieczna jest pełna izolacja cieplna z wykorzystaniem materiału odpornego na wysoką temperaturę T>70C po wewnętrznej+zewnętrznej stronie, przyklejona całą płaszczyzną i przylegająca do ścian magazynu, bez wiercenia
 • konieczne jest wykonanie szczelnej "plastikowej wanny" wewnątrz piwnicy z elastycznego materiału
 • zewnętrzną warstwę ocieplenia ściany zewnętrznej należy obłożyć siatką oraz zaciągnąć klejem
 • od zewnątrz otoczyć ściany folią izolacyjną-osuszającą do gruntu
 • Całą ścianę piwnicy należy obsypać ręcznie piachem (zagęszczającym się) i zagęszczać zagęszczarką co minimum 20cm na maksymalnie 1m od poziomu płyty fundamentowej. Resztę należy obsypać dopiero po wykonaniu stropu nad piwnicą.

Strop nad piwnicą (wewnętrznym magazynem ciepła HSS)


Jeśli wykonujemy basen, saunę, jacuzzi, itd. w części magazynu ciepła musimy wykonać to pomieszczenie "na gotowo" przed wylaniem stropu. Implikuje to wykonanie stropu typu filigran (bez podparcia od spodu dla części basenowej). W przeciwnym razie możemy wylać strop pełny ze stemplowaniem i z szalowaniem od spodu.
Przed rozłożeniem stempli (i ewentualnie szalunków) dla stropu nad piwnicą należy:
 • wykończyć wszystkie wewnętrzne ściany i narożniki piwnicy (izolacja przeciw-wodna, termiczna oraz plastikowa wanna szczelna)
 • wykonać izolację przeciw-wodną podłogi piwnicy, którą należy zabezpieczyć grubą folią budowlaną oraz styropianem 1cm w miejscach podparcia stempli szalunków.
 • wznieść duże materiały do wykończenia podłogi|stropu piwnicy i magazynu wodnego (ocieplenie, plastikowe płyty wanny, rury wężownic, itd.)
 • Wykonać szalunek z gęstą ilością stempli postawionymi na cienkiej warstwie styropianu lub kartonu aby nie uszkodzić izolacji przeciw-wodnej poziomej
 • jeśli wykonujemy jeden pas basenowy, musi on być wykonany prawie "na gotowo" przed rozłożeniem stropu filigran i wylaniem stropu


Kolejne kroki są następujące:
 • przymocować druty fi. 2-3mm o długości 2m na wszystkich ścianach co 0,5m. Ułatwi nam to później montaż izolacji termicznej, płyt sufitu i wężownic
 • ułożyć płyty filigranowe dźwigiem i podeprzeć je stemplami
 • zwiesić druty fi. 2-3mm o długości 2m na wszystkich ścianach co 0,5m. Ułatwi nam to później montaż izolacji termicznej oraz płyty sufitu
 • dokładnie "ręcznie" uszczelnić gęstym cementem wszystkie łączenia stropów, wyłazów, połączeń ze ścianami aby nie zalać pomieszczeń pod stropem
 • dozbroić strop i łączenia do wymaganej nośności
 • wylać strop betonem B35 wodoszczelnym z gruszki z betoniarni z wibrowaniem i wyrównaniem
 • zatrzeć na mokro strop aby uzyskać idealnie równą powierzchnię
 • odczekać miesiąc do uzyskania pełnej nośności, polewając go kilka razy dziennie
 • w czasie oczekiwania możemy w miarę możliwości wykańczać basen oraz magazyn ciepła HSS


Po zakończeniu wszystkich prac budowlanych, dachu oraz elewacji:
 • Na wierzchu gruntu ułożyć płyty styropianowe grubości minimum 20cm realizujące 1m opaskę budynku na foli, z ~10 stopniowym spadkiem od strony budynku
 • opaskę styropianową nakryć folią budowlaną i posypać kilkoma centymetrami piasku bez zagęszczania a następnie keramzytem


Ze względu na toczące się postępowanie PATENTOWE nie możemy ujawniać więcej informacji.