100% Darmowej Energii i Ciepła
100% Wolności Energetycznej
Magazynowanie Ciepła na 5 miesięcy
Magazynowanie Energii na kilka dni
BRAK Procesów Spalania i Emisji

Gruntowy Magazyn Ciepła/Zimna na potrzeby całorocznego Ogrzewania i Chłodzenia.


Gruntowy Magazyn Ciepła (C)/ Zimna (Z) dla systemu 0kW.House wykorzystuje ziemię w najbliższej okolicy budynku do magazynowania i odbioru ciepła.
Kumuluje on w ziemi ciepło/chłód, dostarczone poprzez specjalnej konstrukcji gruntowe wymienniki ciepła czyli radiator gruntowy (dostawczy).
Zgromadzone Ciepło/Chłód, jest odbierane przez kolejny gruntowy wymiennik ciepła tj. kolektor gruntowy (odbiorczy).
Wymienniki ciepła są obliczone i wykonane indywidualnie pod konkretny przypadek (max. moc źródła {Energy-Harvester'y, IPS}, max. moc odbioru {budynku}, szybkość przekazywania ciepła, przepustowość, wydajność, sprawność, zastane warunki gruntowe).
Istnieje kilka konstrukcji wymienników, które stosujemy w zależności od powyższych czynników, tak aby uzyskać najkorzystniejsze parametry przy minimalnym poborze mocy (na potrzeby pracy pomp obiegowych).
Zasada działania wymienników ciepła jest analogiczna do kolektorów pionowych w wodnej pompie ciepła, jednak gruntowy magazyn ciepła jest wykorzystywany na ogół pasywnie 1:1 (bez dodatkowego podgrzewania wody np. jak w pompie ciepła). Powoduje to że woda posiada względnie niską temperaturę taką jaką zmagazynujemy, jednak nawet zimą nie wkładamy dodatkowej energii (poza pracą obiegowej pompy hydraulicznej o mocy do 50W). Pompa ciepła natomiast potrzebuje kilka kW do zasilenia budynku w ciepło podczas całego roku na potrzeby CO/CWU.
Wymienniki posiadają własną automatykę AI, są opomiarowane w celach analitycznych i optymalizacyjnych, jak również określenia zasobności całego Gruntowego Magazynu Ciepła/Zimna w zgromadzoną energię.
Gruntowy Magazyn Ciepła/Zimna może zawierać kilka/kilkanaście przełączanych radiatorów cieplnych (ładowanie), kolektorów cieplnych (odbiór) aby zwiększyć objętość magazynu, jak również umożliwić regenerację źródła ciepła w punkcie odbioru.

Prawidłowe wykonanie Gruntowego Magazynu Ciepła jest czynnością bardzo skomplikowaną.
W przypadku niepoprawnego wykonania nawet niebezpieczną dla budynku, mieszkańców, analogicznie do budowy domu na terenach z niestabilnym gruntem (osuwiska, lotne piaski tereny po-wydobywcze nad kopalniami).
Może to spowodować np.:
 • nierówne osiadanie, przechylanie i zapadanie się budynku
 • podmywanie budynku
 • pękanie ścian, stropów
 • uszkodzenie rur (kanalizacyjnych, wodnych), przyłączy (np. elektrycznych, wodnych, gazu, oleju opałowego)
 • przypadkowy pożar, wybuch, czy zalanie całego domu
 • w splocie nieszczęśliwych wypadków zawalenie się budynku lub konieczność jego wyburzenia
 • stwarzać zagrożenie zdrowia i życia

Cena jest za wysoka żeby pozwolić sobie na eksperymenty i improwizacje "zrób to sam" al'a "Pomysłowy Dobromir", gdyż mogą skończyć się tragicznie.

Dlatego do wykonania tej usługi zatrudniamy najlepszych lokalnych specjalistów w celu wykonania badań w na posesji:
 • badania geo-techniczne gruntu (wykonane przed projektem architektonicznym i specyfikacją 0kW.House)
 • badania wód gruntowych metodą ERT lub podobną (wykonane przed projektem architektonicznym i specyfikacją 0kW.House)
 • wykonanie suchych odwiertów pod Gruntowe Magazyny Ciepła/Zimna (przed wykonaniem fundamentów)
Wykonane badania są nieinwazyjne oraz bardzo kosztowne (nawet kilkanaście tysięcy PLN), jednak dają szansę na wykonanie magazynu ciepła o maksymalnej sprawności, wydajności, bezpieczeństwie, itd.
Wykonanie Gruntowego magazynu ciepła jest porównywalne cenowo z wykonaniem (Wewnętrznego magazynu ciepła HSS w podpiwniczeniu budynku), jednak to drugie rozwiązanie ma znacznie większą sprawność, wydajność, stabilność, znacznie mniejsze straty i jest możliwe do "obliczenia matematycznego", gdyż praktycznie nie ma żadnych niewiadomych (poza pogodą).
Natomiast Gruntowe Magazyny Ciepła/Chłodu zależą od:
 • poziomu wód gruntowych
 • kierunku i prędkości przepływu wód gruntowych
 • zasobności wód gruntowych
 • a nawet od czerpania wody gruntowej przez sąsiadów
 • warunków pogodowych


Ze względu na toczące się postępowanie PATENTOWE nie możemy ujawniać więcej informacji.