100% Darmowej Energii i Ciepła
100% Wolności Energetycznej
Magazynowanie Ciepła na 5 miesięcy
Magazynowanie Energii na kilka dni
BRAK Procesów Spalania i Emisji

Dach Solarny w systemie 0kW.House - Pozyskiwanie Energii Elektrycznej | Cieplnej | Zimna (Energy Harvesting)


Pełny projekt i dokumentacja dachu jest indywidualny, dla każdego szczególnego przypadku budynku i znajduje się w projekcie i specyfikacji 0kW.House
Dach w systemie 0kW.House jest głównym źródłem pozyskiwania energii elektrycznej, ciepła oraz chłodu. Może się okazać, że jest on wystarczającym źródłem energii dla całego budynku na cały rok jego użytkowania, o ile wykonamy go zgodnie z indywidualnym projektem i specyfikacją 0kW.House uwzględniającym pełny bilans energetyczny.
W przeciwnym razie może się okazać że będziemy potrzebowali dodatkowych wiat|garaży solarnych, aby zwiększyć produkcję ciepła oraz elektryczności.
Dach w systemie 0kW.House musi być dwu spadowy o połaciach prostopadłych do południa i północy. Kąt pochylenia połaci południowej powinien być 45 stopni, choć w szczególnych przypadkach może zawierać się w granicach 30-45 stopni.

Należy brać pod uwagę zakres kątów padania promieni (w stosunku do poziomu) słonecznych w Polsce i Europie:
  • około 30 stopni - zima
  • około 45 stopni - wiosna, jesień
  • około 60 stopni - lato

Przy czym nachylenie dachu musi wynosić 90 minus kąt nachylenia słońca, dla uzyskania prostopadłego naświetlenia powierzchni paneli PV/IPS lub Energy-Harvester'ów i odebrania największej mocy energii elektrycznej i cieplnej.

Dach Solarny 0kW.House


Rolą dachu w systemie 0kW.House jest pozyskanie jak największej energii elektrycznej i cieplnej, a nie całkowita szczelność i izolacja cieplna mieszkalnego poddasza użytkowego.
Przeznaczeniem powierzchni pod dachem solarnym nie jest bowiem wykonanie kolejnego mieszkalnego piętra domu (poddasze użytkowe), bardziej nieocieplony i niezabudowany strych, aby ograniczyć ogólne straty cieplne budynku i maksymalnie zmniejszyć koszty wykonania dachu solarnego. Powierzchnia ta może być użyta sezonowo jako zewnętrzne i zadaszone tarasy, pomieszczenia gospodarcze, magazyny. Konstrukcyjnie i wizualnie przypomina on bardziej dach Wiaty PV, niż standardowego dachu budynku z dachem dwuspadowym.
Obie połacie dachu są zbudowane z samonośnej konstrukcji stalowej.
Na południowej połaci zamocowane są panele ISP praktycznie stykające się ze sobą, oddzielone między sobą jedynie gumową uszczelką i warstwą silikonu w celu zapewnienia względnej szczelności dachu.
Zintegrowane Hybrydowe Panele Solarne ISP posiadają wiele funkcji:
  • Panel fotowoltaiczny PV - pozyskiwanie energii elektrycznej
  • Termiczny kolektor słoneczny - pozyskiwanie ciepła + studzenie latem, pozyskiwanie chłodu i samo-odśnieżanie zimą
  • Przetwornica/Konwerter DC/DC (MPPT) do równoległego elektrycznego łączenia Paneli ISP
  • Automatyka sterująca, opomiarowanie, algorytmy PdM (Serwis Predykcyjny)
Na północnej części dachu można zamocować Panele Cieplne do pozyskiwania chłodu zimą i ciepła latem jeśli jest taka potrzeba, lub zastosować blachodachówkę.
Ponieważ strop nad parterem musi być w pełni zaizolowany termicznie i przeciwwodnie w bryle budynku, nie ma konieczności murowania ścian bocznych, lecz raczej wykonania ażurowej (otwieranej) konstrukcji zabezpieczającej przed opadami deszczu i śniegu z boku.
Dach Solarny musi wystawać poza mury boczne (wschód i zachód) minimum 1.5m, oraz na południe około 1.5m.
Na stronę północną dach musi wystawać minimum 1.5m, aczkolwiek można dach przedłużyć, uzyskując zewnętrzny (zadaszony) taras na poziomie gruntu.
Alternatywnie do Dachu Solarnego można wykonać pełen dach z blachodachówki na krokwiach drewnianych i na nim posadowić Panele Solarne ISP na całej połaci południowej. Zagwarantuje to całkowitą szczelność dachu, jednak utrudni połączenie elektryczne i hydrauliczne Paneli Solarnych ISP oraz ewentualną rewizję i serwis.
W przypadku wykorzystania przestrzeni pod dachem jako taras czy inne często wykorzystane pomieszczenie, konieczne jest wybudowanie bezpiecznych schodów zewnętrznych oraz barierek na bokach.
Powierzchnia ta jest całkowicie niezależna od wnętrza budynku (parter) - brak jest schodów, wyłazów na górny strop. Wyprowadza się jedynie rury wentylacyjne, okapy ponad strop. W przypadku stosowania dodatkowych kotłów, pieców, kominków należy stosować kominy systemowe wyprowadzone na północną połać dachu na północnej ścianie budynku (jak najdalej od kolektorów gdyż sadza, zabrudzenie znacznie zmniejszy wydajność paneli PV).
W przypadku gdy dach jest zacieniony wiosną, jesienią, zimą można zmniejszyć kąt południowej połaci dachu z 45 stopni do 30 tak aby uzyskać znacznie większą wydajność latem, aby częściowo zrekompensować braki produkcji energii przez cały rok.
Alternatywą dachu solarnego jest także zainstalowanie Heat Energy-Harvester'ów (Kolektorów cieplnych - tylko do odbioru ciepła ze słońca)


Ze względu na toczące się postępowanie PATENTOWE nie możemy ujawniać więcej informacji.