100% Darmowej Energii i Ciepła
100% Wolności Energetycznej
Magazynowanie Ciepła na 5 miesięcy
Magazynowanie Energii na kilka dni
BRAK Procesów Spalania i Emisji

Podręczny Zbiornik Energii Cieplnej (HWT - Hot Water Tank) dla Budynku w Systemie 0kW.House


Zbiornik (bufor) Ciepła (Hot Water Tank - HWT) pozwala na magazynowanie niewielkiej ilości ciepła (do kilku dni) w zależności od jego objętości. Dotyczy to głównie magazynowania energii na ciepłą wodę użytkową (CWU) oraz pilne potrzeby ogrzewania (CO).
Zasobnik powinien mieć objętość ponad 1000L w zależności od wielkości budynku oraz ilości osób go zamieszkujących.
Zasobnik ten jest wysokotemperaturowy tj. można w nim zmagazynować ciepło do maksymalnej temperatury bliskiej 95C w wodzie.
To rozwiązanie jest znane z obecnych rozwiązań instalacji CO/CWU, w którym magazynuje się ciepło odebrane z kotłów, pomp ciepła i kolektorów słonecznych.
W systemie 0kW.House ten podręczny Magazyn Energii Cieplnej stanowi pierwszy poziom (najwyższy priorytet) magazynowania ciepła z 3 lub więcej poziomów. Oznacza to że najpierw magazynujemy Energię Cieplną w HWT do maksymalnej temperatury w całej jego objętości, a dopiero potem 'ładujemy' kolejne poziomy magazynów. Kolejność i priorytety magazynów Ciepła w systemie 0kW.House wyglądają następująco:
  • Podręczny zasobnik CO/CWU (Poziom 1) - objętość 1000L++ temperatura pracy do 95C
  • Wymienniki Pomocnicze (Poziom 2) - objętość do 20000L++ do szybkiego ładowania ciepła z instalacji solarnych (o ile nie ma Poziomu 3)
  • Baseny w podpiwniczeniu (Poziom 3) - objętość 100m3++ temperatura pracy do 60C
  • Gruntowy Magazyn Ciepła (Poziom 4) - objętość 300m3++ temperatura pracy do 45C
  • Magazyn Letni (Poziom 5 np. Staw wodny) - Objętość 300m3++ temperatura pracy do 40C

Omawiany podręczny zasobnik CO/CWU musi mieć kilka wężownic do 'ładowania ciepła':
  • kilka źródeł np. Kolektory słoneczne
  • Kocioł
  • Kolektory Cieplne
oraz kilka do 'odbioru ciepła':
  • ogrzewanie CO
  • Ciepłej Wody Użytkowej (CWU)

Zasobnik CO/CWU musi być ocieplony kilkudziesięcioma centymetrami wełny mineralnej i być zainstalowany w dobrze zaizolowanym termicznie pomieszczeniu.


Ze względu na toczące się postępowanie PATENTOWE nie możemy ujawniać więcej informacji.