100% Darmowej Energii i Ciepła
100% Wolności Energetycznej
Magazynowanie Ciepła na 5 miesięcy
Magazynowanie Energii na kilka dni
BRAK Procesów Spalania i Emisji

0kW.House » Indywidualny projekt architektoniczny posesji oraz budynku ZERO kilo Watt'ów


Każdy przypadek jest inny i unikalny:
 • wielkość, wymiary, ukierunkowanie posesji w stosunku do południa, drogi dojazdowej, sąsiedztwa
 • typ podłoża, nośność gruntu, skuteczność magazynowania ciepła/chłodu (glina, piach)
 • występowanie wód gruntowych (głębokość, zasobność, lokalizacja, kierunek przepływu/prędkość, itd.)
 • dostęp do sieci Energetycznej i mediów
 • dostępność darmowych źródeł energii odnawialnej do pozyskania
 • możliwość i warunki magazynowania energii ciepła/chłodu
 • warunki zabudowy, możliwość wycinki kolidujących drzew, itd.
 • planowana ilość użytkowników budynku, oraz typ użytkowania (dom mieszkalny czy firma)
 • dostępny budżet i możliwości rozbudowy systemu 0kW.House

Wszystko zaczyna się od indywidualnego projektu posesji i budynku 0kW.House opartego na lokalnych pomiarach i wizji lokalnej


W indywidualnym projekcie i specyfikacji 0kW.House wszystkie ważne parametry są zoptymalizowane i obliczone pod kątem maksymalnego pozyskania energii Elektrycznej i Cieplnej, optymalnych magazynów Ciepła, minimalizacji wszelkich strat, oraz zapotrzebowania energetycznego.

Aby osiągnąć niezwykle ambitny cel budynku samowystarczalnego energetycznie (Prąd, Ogrzewanie, Klimatyzacja):
 • przy minimalnych kosztach
 • wolnego od opłat za prąd lub bez przyłączenia do sieci energetycznej
 • wolnego od zapotrzebowania na paliwa opałowe do ogrzewania
 • wolnego od zapotrzebowania na energię do klimatyzacji latem (przy budynkach wysokoenergetycznych)
 • bez błędów, które spowodują, że będzie to "dom dla wroga lub na sprzedaż"
Konieczne jest prawidłowe zaplanowanie i zaprojektowanie całej działki, oraz budynku oraz wykonanie niezbędnych obliczeń bilansu energetycznego, pod kątem domu ZERO-Energetycznego 0kW.House.

Skopiowanie i wykonanie cudzego projektu jest więc "strzałem samobójczym"


Indywidualny projekt jest objęty prawami autorskimi ze zgodą na realizację tylko dla właściciela projektu. Udostępnienie, skopiowanie, wykorzystanie projektu osobie trzeciej stanowi naruszenie praw autorskich 0kW.House oraz egzekucję sądową.
Może spowodować też znaczne zwiększenie kosztów szczególnie w przypadkach:
 • konieczności dodania nowych Paneli IPS ze względu na zbyt małą produkcję energii elektrycznej/cieplnej
 • źle dobranego magazynu ciepła
 • obrócenia budynku (strata Kilo Watt'ów Energii na każdy stopień)
 • zmiany technologii
Biorąc powyższe pod uwagę, finalne koszty będą znacznie większe bez projektu.
Do poprawnego działania systemu potrzebna jest także predyktywna automatyka 0kW.House AI, bez której zyski energetyczne będą znacznie niższe.

Co zawiera Projekt

Wymagania odnośnie posesji, działki


Generalnie: musimy maksymalizować sprawność i efektywność urządzeń do pozyskania energii (Energy Harvesting), minimalizować straty Magazynów Energii oraz transmisji Energii.
 • Działka powinna być nasłoneczniona (przez większą część roku) w miejscach montażu Zintegrowanych Paneli Solarnych (ISP) lub Paneli PV + kolektorów słonecznych
 • Działka powinna być osłonięta od silnych wiatrów lub obsadzona roślinnością zmniejszającą wpływ wiatru na wystudzanie budynku
 • Należy przeprowadzić badania gruntu ERT lub podobne określającej głębokość i zasobność wód gruntowych przed wybraniem miejsca posadowienia budynku
 • Bardzo korzystne jest wykonanie odwiertów oraz studni (wg. specyfikacji 0kW.House) pod opcjonalne magazynowanie Ciepła/Zimna w gruncie (lub jako Plan B)
 • Zaplanowanie miejsca pod samodzielne wiaty, garaże, budynki gospodarcze pozwalające na instalację dodatkowych paneli ISP
 • Należy minimalizować odległość przyłączy między magazynami energii, budynkiem, urządzeniami pozyskującymi energię jak ISP

Wymagania odnośnie Budynku


Generalnie: musimy maksymalizować skuteczność pozyskiwania Energii, minimalizować straty Energetyczne (elektryczne, cieplne), oraz ograniczenie zużycia Energii:
 • Budynek musi być obrócony tak, aby panele ISP zlokalizowane na dachu, mogły być zwrócone dokładnie na południe (max. +/- 10 stopni), nachylenie około 45 stopni i niezacienione przez większą część dnia/ roku
 • W przypadku gdy mamy dużą odległość do wód gruntowych, należy wykonać podpiwniczenie stanowiące wewnętrzny wodny magazyn ciepła (HSS), który ma kilkanaście razy lepsze parametry niż gruntowy magazyn ciepła. W przeciwnym wypadku można magazyn wykonać wyżej, oraz obsypać magazyn ciepła ziemią, tworząc skarpę.
 • Wykonanie całego dachu solarnego z paneli ISP skierowanego na południe
 • Unikanie okien na północnej stronie budynku
 • Duże okna, okna balkonowe/tarasowe powinny znajdować się tylko na południowej elewacji budynku
 • Południową elewację budynku najlepiej wykończyć Elewacyjnymi Panelami ISP bądź Elewacyjnymi Kolektorami Słonecznymi 0kW.House
 • Opcjonalnie Wschodnią i Zachodnią elewację budynku wykończyć Elewacyjnymi Panelami ISP bądź Elewacyjnymi Kolektorami Słonecznymi 0kW.House
 • Rezygnacji z kotłów, pieców, kominków (szczególnie w bryle budynku), oraz kominów spalinowych z tym związanych
 • Należy wykonać ogrzewanie podłogowe i ścienne zgodnie z projektem 0kW.House
 • Ilość Paneli ISP musi być z dużym zapasem aby zrekompensować wpływ różnic warunków atmosferycznych, temperatury, nasłonecznienia.
 • Zaleca się wykonać Dach Solarny 0kW.House na całej południowej połaci dachu
 • Jeśli posiadamy dużo miejsca na działce możemy zbudować wiatę, garaż lub budynek gospodarczy z "Dachem Solarnym 0kW.House" i ścianami solarnymi na południowej ścianie
 • W przypadku zbyt małej produkcji energii/ciepła w stosunku do zapotrzebowania możemy wykonać "Płot Solarny" z ISP (dla prądu i ciepła) lub Panele Cieplne 0kW.House dla samego odzysku ciepła (w miejscach nasłonecznionych)
 • Konieczny jest zbiornik gorącej wody CO/CWU o pojemności min. 10-20L/m2 budynku + 100L na osobę


Ze względu na toczące się postępowanie PATENTOWE nie możemy ujawniać więcej informacji.